Het werk van Gebiedscommissie Utrecht-West

08-11-2018

De Wilnisse Bovenlanden, nieuwe natuur in de Oostelijke Vechtplassen, het afremmen van bodemdaling in het veenweidegebied, het wandelroutenetwerk: het zijn projecten die Utrecht-West samen met de provincie Utrecht uitvoert.

In het online magazine dat we samen met de provincie en Gebiedscoöperatie O-gen hebben gemaakt, leest en hoort u meer over deze projecten: Online Magazine Vitaal Platteland.