Verschillende soorten subsidies voor leefbaarheid

09-11-2018

Het Utrecht-West Café van donderdag 1 november 2018 ging ook in op de verschillende soorten subsidie die er zijn voor leefbaarheidsinitiatieven in de provincie Utrecht. Hieronder een kort overzicht van een aantal regelingen.

Gebiedscommissie Utrecht-West

Provincie Utrecht heeft subsidie beschikbaar voor initiatieven in kleine kernen en buurtschappen. Gebiedscommissie Utrecht-West begeleidt initiatieven in het westen van de provincie bij het doen van een aanvraag. Gebiedscoöperatie O-gen helpt initiatieven in het oosten van Utrecht.

Subsidie voor leefbaarheidsinitiatieven van de provincie is mogelijk als:

  • uw initiatief zich in een kleine kern of in het buitengebied bevindt en uw kern of buurtschap minder dan 8000 inwoners heeft (bekijk hiervoor de Kleine kernenkaart);
  • uw initiatief op steun kan rekenen van vele buurtgenoten;
  • uw initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid in uw dorp of buurtschap.

Als uw initiatief hieraan voldoet, kunt u tot 50% subsidie krijgen.

Contact

De Gebiedscommissie Utrecht-West denkt graag met u mee. Dus heeft u vragen of wilt u even overleggen? Neem contact op door een e-mail te sturen aan info@utrecht-west.com of door te bellen naar (030) 258 38 71. Meer informatie vindt u op Samenwerken aan leefbaarheid.

LEADER Weidse Veenweiden

Is uw initiatief niet alleen goed voor de leefbaarheid, maar is het ook vernieuwend? En zet het samen met anderen het gebied op een bijzondere manier op de kaart? Dan komt het mogelijk in aanmerking voor subsidie van LEADER.  

LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling van onderop. De LEADER Aanjaaggroep heeft daarvoor een strategie gemaakt en is op zoek naar initiatieven die daar aan bijdragen. De Aanjaaggroep denkt ook mee over uw projectidee en organiseert inspirerende bijeenkomsten waar u uw idee kunt voorleggen aan de aanwezigen. Dit levert vaak interessante tips op! Kijk voor meer informatie op www.leaderweidseveenweiden.nl.

Kern met Pit

Kern met Pit daagt u uit om uw droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het de directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Wie zijn idee aanmeldt (dat kan steeds in september en oktober) via Kern met Pit kan gebruik maken van de kennis en het netwerk van de KNHM. Lukt het om uw idee binnen een jaar te realiseren, dan krijgt u 1000 euro voor uw initiatief.

Kern met Pit organiseert ook het hele jaar door praktische workshops. Daar kunt u ook gebruik van maken als u uw idee (nog) niet heeft aangemeld. Houdt u daarvoor ook de Leefbaarheidsnieuwsbrief van Utrecht-West in de gaten. Meer informatie over Kern met Pit vindt u op www.kernmetpit.nl.

Uw eigen gemeente

Het overzicht hierboven is lang niet compleet. Het loont de moeite om ook eens bij uw gemeente te informeren. Veel gemeenten hebben ook een budget om burgerinitiatieven vooruit te helpen.