Kalender POP3-openstellingen 2019

12-11-2018

Volgend jaar is naar verwachting het laatste jaar dat er nog POP3-subsidiemaatregelen worden opengesteld. De provincie Utrecht is van plan om voor vrijwel alle maatregelen nog een openstelling te doen.

De kalender ziet er als volgt uit:

Maatregel

Startdatum openstelling

Einddatum openstelling

Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’

 

Half januari

 

Half maart

Samenwerken voor Innovatie

1 februari

15 april

Niet productieve investeringen, water

15 april

30 juni

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Half mei

Eind juli

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Half mei

Eind juli

Jonge Landbouwersregeling

Najaar

 

Vanuit Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-Gen zullen wij in de aanloop naar de meeste openstellingen met een advies aan de provincie komen, uiteraard in samenspraak met ‘het veld’.