Projecten

Gebiedscommissie Utrecht-West regisseert onder andere de uitvoering van integrale gebiedsprojecten. Deze zijn nodig om opgaven uit het gebiedsprogramma te realiseren.

Integrale gebiedsprojecten
In Utrecht-West coördineert de gebiedscommissie de volgende belangrijke gebiedsprojecten:

  • Groot Wilnis-Vinkeveen
  • De Wilnisse Bovenlanden
  • N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht
  • Marickenland
  • Snel internet
  • Kern met Pit

Bij gebiedsprojecten als Marickenland, Groot Mijdrecht-Noord en Bethunepolder heeft de provincie of een gemeente vooralsnog de regie.

Projecten per thema
In Utrecht-West liggen ook opgaven en kansen voor de landbouw, bodem en water, landschap, natuur, cultuurhistorie, leefbaarheid en kleine kernen, recreatie, ondernemerschap en energie. Voor elk van deze thema’s dragen geschikte projecten bij tot het gewenste resultaat. Ook bij deze thema’s houden wij altijd oog voor integraliteit.