Subsidieverzoek

Heeft u een goed idee voor Utrecht-West? Wilt u voor uw initiatief subsidie aanvragen? Neem dan telefonisch contact met Rob Jissink van het programmabureau van Utrecht-West via telefoonnummer 030 258 20 25. Hij helpt u graag op weg bij het uitwerken van uw idee tot project.

Stappenplan
In het Stappenplan subsidie aanvragen leest u in zeven duidelijke stappen hoe het proces van projectidee naar gefinancierd project verloopt. Alle benodigde formulieren en documenten vindt u onder Documenten.

Criteria voor subsidie
Programmabureau Utrecht-West toetst uw projectidee aan de hand van de volgende vragen en documenten:

  • het Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019: is het projectidee van toegevoegde waarde voor de thema’s waarop we willen investeren in Utrecht-West?
  • het jaarlijkse werkplan: zijn er dit jaar en anders volgend jaar voldoende middelen beschikbaar om uw projectidee te financieren?
  • de Uitvoeringsverordening ILG: voldoet uw plan aan de door Provincie Utrecht opgestelde eisen?

Voor de Algemene Inkoopvoorwaarden provincie Utrecht, klik hier.