Utrecht-West is een oer-Hollands landschap van weiden, plassen, rivieren en sloten. Het herbergt ook natuurgebieden, buitenplaatsen, lintdorpen, vestingstadjes en forten.

Dit unieke deel van het Groene Hart willen we behouden en versterken. Samen met u.

 

 

aanmelden nieuwsbrief

Samen werken aan Utrecht-West

Onze opdracht
We voeren de komende jaren alle opgaven van het Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019 uit. Opgaven uit het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland realiseren we in opdracht van de provincie, andere opgaven vooral in opdracht van onze gebiedspartners. Ook willen we kansen voor het thema Versterken leefbaarheid en kleine kernen verzilveren in het gebied. Samen met onze partners en eenieder die zich aangesproken en betrokken voelt. Zo kunnen we veel bereiken in Utrecht-West. Zowel in de gehele streek als in de lokale kernen en polders.