Waad- en weidevogels kijken in Demmerik

13-11-2018 2219 keer bekeken

Eind oktober is de eerste fase van de herinrichting van reservaat Demmerik opgeleverd. Kers op de taart is de recente inrichting van een wetland: een gebied omringd door een kade waarbinnen met een windmolen water kan worden opgezet. De verwachting is dat hier in het voorjaar veel waad- en weidevogels op afkomen.

Er is een wandelronde aangelegd vanaf de voormalige spoorbaan. Deze route leidt naar een vogelkijkscherm dat een mooi uitzicht biedt over het wetland.  

Werkzaamheden

In het reservaat zijn vanaf het najaar van 2016 diverse werkzaamheden uitgevoerd om de natuurkwaliteit en beheerbaarheid van het gebied te verbeteren, niet in het minst voor de weidevogels. Er is begonnen met baggerwerk (2016) om de waterkwaliteit te verbeteren. In de winter van 2016 / 2017 zijn op een aantal plaatsen bomen gekapt om het open polderkarakter weer in ere te herstellen. Daarna is veel grondwerk uitgevoerd: lokaal is afgeplagd om de bodem te verschralen en er zijn natuurvriendelijke oevers gegraven. De gehele beheer-infrastructuur is verbeterd door aanleg van nieuwe dammen, bruggen, hekken en het opknappen van beheerpaden. Zo kan het gebied ook in de toekomst als weidevogelreservaat worden beheerd.

Hoofdsponsor van het project is de Provincie Utrecht en er is in de uitvoering nauw samengewerkt met de terrein eigenaar en beheerder Staatsbosbeheer. In maart 2019 vindt de officiƫle opening van het project plaats in aanwezigheid van de betrokken bestuurders. De tweede fase omvat het inrichten van de natuurverbinding tussen het huidige reservaat op de Vinkeveense plassen.