Kavelruil Kamerik-Harmelen kan starten

16-11-2018 2123 keer bekeken

De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft recent de subsidiebeschikking ontvangen voor de Kavelruil Kamerik-Harmelen. De ambitie is om enkele honderden hectares te ruilen ter verbetering van de landbouwstructuur.

Tevens zal het project bijdragen aan verbetering van het waterbeheer, versterken weidevogelbeheer, afremmen bodemdaling en verminderen agrarisch verkeer.

Aanleiding

De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft in 2017 onderzocht wat de mogelijkheden zijn om met de provinciale eigendommen in de polders Teckop, Gerverscop en Houtdijk diverse doelen in het gebied te realiseren. Naast landbouwstructuurversterking werd daarbij ook gedacht aan verbetering van de waterhuishouding en vermindering van het agrarisch verkeer.

Het onderzoek bestond, naast een analyse van de eigendoms- en pachtsituatie, uit gesprekken met ongeveer 100 grondeigenaren en overheden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een sterke wens leeft onder de agrariƫrs om kavels te ruilen en om te groeien. En dat het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Woerden ook doelen hebben die met een kavelruil gerealiseerd zouden kunnen worden.

Proces

Deelname aan de kavelruil is vrijwillig. De aanpak is participatief en interactief karakter. Middels gezamenlijke werksessies, gesprekken aan huis en interactiviteit met een webapplicatie wordt het project uitgevoerd. Tijdens individuele gesprekken maken ondernemers hun wensen en voorwaarden kenbaar. Met gezamenlijke bijeenkomsten willen we enthousiasme, begrip en samenwerking bevorderen. In gezamenlijkheid wordt het kavelruilplan vastgesteld.

Opstarten

Momenteel wordt een kavelruilcommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van LTO Noord, de agrarisch natuurvereniging dan wel het collectief Rijn, Vecht en Venen, de gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Ook worden de in te zetten kavelruilcoƶrdinatoren geworven en wordt aan de Provincie Utrecht toestemming gevraagd om de provinciale eigendommen in het gebied te mogen inzetten in de kavelruil. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Geenen (jos.geenen@utrecht-west.com of 06-18 300 572).

 

Foto: De foto is van Eef Meijerink