Precisiewatermanagement met pompgestuurde onderwaterdrains

16-11-2018 2428 keer bekeken

Het veenweidegebied heeft te kampen met een dalende bodem. Het veen is aan het ‘opbranden’, een natuurlijk oxidatieproces dat onomkeerbaar is. Vernatten van veen remt dat proces. Vernatten kan met drukdrains, zoals onderzocht is in het project Precisiewatermanagement.

Het project 'Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains van het Veenweide Innovatiecentrum (VIC) is inmiddels afgerond. De rapportage laat zien dat de drainerende en infilterende werking van onderwaterdrains aanzienlijk verbetert door de drains aan te sluiten op een afgesloten waterreservoir waarin een pomp de grondwaterstand onafhankelijk van het slootpeil kan regelen.

Het project is mede mogelijk gemaakt door provincie Utrecht via het Programma Aanpak Veenweiden. Het Programma Aanpak Veenweiden richt zich op ontwikkelen en toetsen van innovaties gericht op afremmen van de bodemdaling en duurzaam waterbeheer te vergroten via verschillende projecten. Vanuit dit programma wordt ook in de polder Spengen geëxperimenteerd met drukdrainage. In december zullen o.a. via deze nieuwsbrief van Utrecht-West de eerste resultaten van deze bedrijvenproef worden gedeeld.