Project ‘Boeren aan het roer’ wint de Waterinnovatieprijs

11-12-2018 1514 keer bekeken

Het project ‘Boeren aan het roer’ in de polder Spengen heeft de Waterinnovatieprijs gewonnen in de categorie ‘Voldoende Water’.

De jury schreef: "De jury schreef: ‘Dit betreft een praktijkproef waarin drukdrainage als nieuwe techniek gecombineerd wordt met een goede samenwerking tussen agrarische sector en waterschappen. Boeren nemen het peilbeheer over en het waterschap treedt terughoudend op. De boeren krijgen meer verantwoordelijkheid. Hoewel de aanpak zich nog moet bewijzen in de praktijk, kan het volgens de jury zeker een oplossing bieden voor de essentiële dreiging van de zakkende veengebieden."

Wat houdt het project in

In de polder Spengen zijn 7 boeren actief hun grondwaterpeil aan het sturen door middel van drukdrainage. Het project levert hen veel inzicht op in de grondwaterstand in het perceel en het helpt hen om het dalen van de veenbodem in het gebied af te remmen.

Het project is een samenwerking van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de 7 boeren. De boeren hebben zelf  het systeem ontwikkeld, gebaseerd op de door het VIC bedachte drukdrainage. Hierbij zijn onderwaterdrains aangesloten op een put, waarin het waterpeil regelbaar is met een pomp. Het grondwaterpeil is zo actief te sturen, onafhankelijk van het slootpeil.

Deze praktijkproef wordt financieel mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de deelnemende boeren en de provincie Utrecht, via het programma Aanpak Veenweiden dat door de Gebiedscommissie Utrecht-West wordt uitgevoerd. Kennis uit eerdere projecten van het Programma Aanpak Veenweiden, zoals Precisiewatermanagement, wordt in dit project een stap verder gebracht. Meer informatie over het project vindt u op de website van HDSR: Bedrijvenproef Spengen.

De prijs

De winnaars van de Waterinnovatieprijs ontvingen een glaskunstwerk van kunstenaar Gert Bullée. Ook kunnen zij gebruik maken van het netwerk van de Waterinnovatieprijs, een initiatief van de Unie van Waterschappen, om te verkennen of een Versnellingstraject mogelijk is dat de innovatie verder kan brengen.