POP3-subsidieregelingen gaan 27 mei open

May 24, 2019 223 keer bekeken

De provincie Utrecht stelt, namens Europa, vanaf 27 mei 2019 drie nieuwe POP3-subsidieregelingen open: Kennisoverdracht, Samenwerking voor innovaties en Fysieke investeringen. De subsidie is beschikbaar voor Utrechtse agrariërs om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren. Met als doel een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.

Met de openstelling van de regelingen wil de provincie een stap zetten richting de doelen van de Landbouwvisie. In deze visie sluiten de Utrechtse thema’s Verbinding Stad-land, Gezondheid, Economisch rendabele landbouw, Circulaire landbouw, Natuurinclusieve landbouw en Klimaatneutrale landbouw naadloos aan bij de doelstellingen van het POP3. De middelen voor de drie regelingen zijn afkomstig uit Europese Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) en van de provincie Utrecht. Voor de regeling Kennisoverdracht wordt € 600.000 beschikbaar gesteld, voor Samenwerking voor innovaties € 750.000 en voor Fysieke investeringen € 1.500.000. Alle drie de regelingen gaan op 27 mei 2019 open.

Stappenplan aanvragen POP3-subsidie

Om een aanvrager te ondersteunen bij het doorlopen van alle stappen, heeft de provincie een handig stappenplan opgesteld. Bekijk deze hier: Stappenplan aanvragen POP3-subsidie.

Ondersteuning van POP3-makelaars

De POP3-makelaars van de provincie Utrecht zijn beschikbaar om te helpen met een POP3-subsidieaanvraag. Dit zijn:

  • Bart Soldaat (soldaat.bart@gmail.com, 06-21292979); en
  • Paulien Keijzer (p.keijzer@o-gen.nl, 06-15411655).

POP3 in de praktijk: deel de voorbeelden

Onder de titel POP2 in de praktijk delen de Provincie, de Gebiedscommissie Utrecht-West en de Gebiedscoöperatie O-gen inspirerende voorbeelden van mensen die eerder een POP3-subidie hebben gekregen. Ziet u ze langskomen op Facebook, Twitter of LinkedIn? Deel ze dan met uw achterban. U doet er de agrariërs in de provincie Utrecht een groot plezier mee.

Voorbeelden die tot nu toe zijn verschenen:

Ook een POP3-aanvraag doen? Kijk op www.provincie-utrecht.nl/pop3.

Cookie settings