Invulling adviserende rol gebiedscommissie

November 01, 2019 679 keer bekeken

In de vergadering van de gebiedscommissie van 17 oktober jongstleden heeft gedeputeerde Hanke Bruins Slot kennis gemaakt met de gebiedscommissie Utrecht-West. Daarin heeft de gebiedscommissie aangegeven op welke wijze de adviserende rol wordt ingevuld om samen te werken aan een vitaal platteland.

Belangrijke conclusie was dat de verbreding van de taakopvatting nodig is om het platteland vitaal te houden. Er komen grote transities aan die effect hebben op het buitengebied, zijnde de energietransitie, de landbouwtransitie en het omgaan met bodemdaling. Daarnaast is aangegeven dat de gebiedscommissie en het programmabureau een intermediaire rol hebben tussen overheden en inwoners, een soort oliemannetje die de taal van beiden spreekt en weet wat er gebeurt.

Utrecht-West is de verkenner in het gebied van de overheden om kansen te benutten en door het slim combineren van opgaven en mensen een betere realisatie te organiseren. De aanpak daarbij blijft een persoonlijke en gebiedsgerichte aanpak op polderniveau. De stem van het gebied wordt gehoord en de energie van het gebied wordt ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken. Samen werken aan een vitaal platteland!

 

Cookie settings