Vol vertrouwen naar 2020!

December 20, 2019 659 keer bekeken

In 2019 heeft Utrecht-West met de provincie gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe rolverdeling. Zo heeft de provincie de uitvoering van de realisatie van het NNN in Groot Wilnis Vinkeveen en de Oostelijke Vechtplassen overgenomen. Utrecht-West is de adviserende rol gaan vormgeven. We kijken vol vertrouwen naar 2020.

We zijn volop in gesprek met bewoners en agrariërs. Er komen grote opgaven op het gebied af.  Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, de verduurzaming van de landbouw en het verbeteren van biodiversiteit, de bodemdaling in de veengebieden, de klimaatverandering en de leefbaarheid van kleine kernen. Integrale oplossingen zijn nodig, samenwerking met inwoners en agrariërs is daarbij van groot belang.

Vanuit onze onafhankelijke rol tussen het gebied en de overheid voeren we gesprekken met bewoners en netwerken om initiatieven die bijdragen aan de maatschappelijke doelen te initiëren en te faciliteren. Soms vraagt het inspiratie of goede voorbeelden van buiten. We brengen mensen bij elkaar en helpen de organisatiekracht in gebieden te versterken. Daarmee krijgen de mensen meer regie op de komende veranderingen.

Ga met ons in gesprek

Omdat we het gebied goed kennen en weten wat er binnen de overheden speelt, vormen we een brug tussen overheden en bewoners. We verbinden en zorgen voor goede samenwerking. Ook u kunt profiteren van onze kennis en ervaring.  

Zijn er constructieve energie en goede ideeën in een gebied aanwezig, dan kunnen we eventueel een gebiedsproces starten. Voorwaarde is wel dat de ideeën bijdragen aan de maatschappelijke doelen.  Wat kan er met de ideeën van de bewoners gerealiseerd worden? Hoe organiseren we dat samen? Welke wensen en eisen zijn er vanuit de verschillende overheden en hoe zorgen we ervoor dat het gezamenlijke doel gerealiseerd wordt? We nodigen iedereen van harte uit om met ons in gesprek te gaan over het vitale platteland in Utrecht-West. Samen kunnen we veel mooie dingen bereiken in 2020!

 

Cookie settings