Bedrijvenproef Spengen: een pilot uit Aanpak Veenweiden

December 20, 2019 542 keer bekeken

Programma Aanpak Veenweiden heeft 27 innovatieve methodes en technieken getoetst die kunnen bijdragen aan het afremmen van de bodemdaling en het verduurzamen van het watersysteem. De Bedrijvenproef Spengen is een van deze projecten. Hierin experimenteren boeren samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met een infiltratiesysteem om het waterpeil in de veenbodem te sturen.

Bekijk het filmpje over de Bedrijvenproef Spengen.

Resultaten van de pilots

De Gebiedscommissie Utrecht-West heeft programma Aanpak Veenweiden opgesteld en uitgevoerd op verzoek van de provincie Utrecht. Kijk voor meer informatie over alle pilots op www.utrecht-west.com/pilotsveenweiden.

Cookie settings