Windexcursie geeft energie

January 31, 2020 485 keer bekeken

Landelijk is afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn. In Utrecht-West zijn er overheden die deze doelstelling al eerder bereikt willen hebben. Om dit ambitieuze doel waar te kunnen maken is samenwerking van alle partijen nodig. Er moeten op grote schaal besparingen worden gerealiseerd, en elke regio moet duurzame energie gaan opwekken. Alleen zonnecellen leggen op daken van stallen, bedrijven en woningen is niet voldoende. Ook windenergie is hard nodig.

Het opwekken van windenergie zal met name in de minder bevolkte gebieden plaatsvinden. Dat vraagt betrokkenheid van de bewoners van het landelijk gebied. Toen een groep bewoners van het buitengebied van Utrecht-West zich bij ons meldde omdat ze met elkaar de mogelijkheden van duurzaam energie opwekken in hun eigen polder willen onderzoeken zijn we het gesprek met elkaar aangegaan. Welke informatie hebben ze nodig, welke beelden hebben zij erbij, en wat hebben ze nodig om aan hun idee vorm te geven. In samenspraak met de bewoners organiseerden we een bezoek bij coöperatieve windmolens, die door een coöperatie van bewoners worden geëxploiteerd.

Met de bus gingen we naar windpark Nijmegen-Betuwe. Onderweg werd ook een bezoek gebracht aan de windmolens van Energie Samen Rivierenland in Geldermalsen. In de bus is informatie gedeeld en zijn eerlijke gesprekken gevoerd over voor- en nadelen van duurzame windinitiatieven. Is het mogelijk om een vorm van energieopwek te organiseren waarbij inwoners niet alleen de lasten dragen, maar ook meedelen in de baten? En los daarvan was het ook goed om te ervaren hoe het is om tussen de windmolens te staan. Hoeveel geluid maakt de molen, hoe hard draaien de wieken, hoe hoog is zo’n molen? Allemaal zaken die ter plekke ervaren konden worden.

Met dit soort inspirerende excursies brengen we het gesprek op gang en voeden we lokale duurzame ideeën. Samen werken we zo aan een vitaal en duurzaam platteland.

Ook een idee?

Loopt u ook rond met een dergelijk energie-idee? We denken graag met u mee. U kunt contact opnemen met Ragnhild Scheifes, onze deskundige op het gebied van energietransitie/duurzame energie. U vindt haar contactgegevens op de webpagina Over ons.

Cookie settings