Jaarverslag 2020

Begin 2020 stonden wij in de startblokken voor de verdere invulling en ontwikkeling van onze adviserende rol.
De dynamiek in het landelijk gebied - ons werkterrein - is groot. De grote belangen lopen uiteen, de discussies
zijn soms fel. Juist dan kan een samenwerkingsverband als een onafhankelijke Gebiedscommissie zijn toegevoegde
waarde laten zien, objectief de belangen afwegen, en functioneren als bruggenbouwer, of zelfs als ventiel.

Wij brengen doelen, ideeën en mogelijkheden bij elkaar in integrale en gedragen - en daarmee werkbare en
uitvoerbare - adviezen. Dat is een zoektocht die veel afstemming vergt. Net als in de rest van de wereld raakten
de beperkingen vanuit de COVID-19 maatregelen ons werk. Beproefde werkwijzen moesten overboord, zonder
dat ons werk aan de adviezen en de ontwikkeling als Gebiedscommissie tot stilstand zou komen, of ernstig
vertraging zou oplopen. De afstemming doen wij als neutrale partij vanwege de complexiteit, de grote belangen
en de forse impact, bij voorkeur in persoonlijke ontmoetingen en samenspraak. Onder het motto ‘als het niet gaat
zoals het moet, moet het maar zoals het gaat’, hebben wij onder deze bijzondere omstandigheden
stug doorgewerkt en toch kunnen leveren wat was afgesproken.

Het verslag van onze werkzaamheden bieden wij u graag aan.

Open hier het jaarverslag

 

Overzicht belangrijkste adviezen in 2020: