Ienze Koekkoek

procesbegeleider landelijk gebied

Als procesbegeleider in het landelijke gebied is de agrarische sector mijn doelgroep in Utrecht-West. Samen met de streekhouders onderzoek ik de mogelijkheden om ontwikkelingen en veranderingen in gang te zetten. Ontwikkelingen die wenselijk zijn vanuit maatschappelijk oogpunt én haalbaar en houdbaar zijn voor agrarische ondernemers. Ik ben een regelaar, verbinder en organisator. Mensen en organisaties bij elkaar brengen, en helpen zoeken naar een optimale oplossing. Laat mij maar lopen.

Utrecht-West voor mij?
Utrecht-West is voor mij een vrij nieuw gebied. Ik ken het vooral van fietstochten. Ik hou van het landschap met de vlakke, groene polders en hoge slootpeilen. De vraagstukken rond de veenweidegebieden ken ik vanuit werk in Zuid-Holland. Intussen draai ik een half jaar mee in deze regio en het bevalt me heel goed. Grote uitdagingen voor de agrariers die hier ondernemen, en fijne mensen in de gebieden om mee te werken.

info@utrecht-west.com
06 1059 6549

 Linkedin

Team

Harmen Pelgrum

programma secretaris | 06 8399 5350

Ragnhild Scheifes

duurzame energie, gebiedsontwikkeling, participatie | 06 3874 1787

Attie Kuiken

gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063

Richard Brinksma

financieel beleidsmedewerker | 06 2758 7114

Job van Amerom

directeur | 06 2112 4590

Henk Helming

grondbeleid en gebiedsontwikkeling | 06 1860 9463

Stephanie Niessing

communicatieadviseur | 06 4617 8874

Ienze Koekkoek

procesbegeleider landelijk gebied | 06 1059 6549