Job van Amerom

directeur

Het liefst sta ik midden tussen de mensen in het gebied, om ambities en plannen voor de toekomst verder te helpen. Ik vervul twee rollen. Als secretaris van de Gebiedscommissie Utrecht-West organiseer ik de ondersteuning van de bestuurders. Als directeur van het Programmabureau zorg ik met het team name voor de oplevering van integrale en kwalitatieve adviezen. Zoals de duurzame ontwikkeling van de landbouw, het behoud van biodiversiteit, het voorkomen van bodemdaling, de kwaliteit van het water, de opwek van duurzame energie en een levendig platteland. Met als doel onder meer klimaatmitigatie en - adaptatie.
Voor het Utrecht-West van nu en straks!

Utrecht-West is mijn gebied geworden
Waar ik eerst door een anoniem oud-Hollands landschap reed, rijd ik nu langs bekenden, en mooie initiatieven. Langs plekken waar ik flinke discussie heb gevoerd. Waar soms gehuild is, maar vaker gelachen. Bij bitterballen, ergens in een zaaltje met fijne mensen. Mooie natuurgebieden, prachtige boerenbedrijven. Steeds meer verhalen die ik de afgelopen vijf jaar beleefde.

job.van.amerom@utrecht-west.com
06 2112 45 90

 Linkedin

Team

Ragnhild Scheifes

duurzame energie, gebiedsontwikkeling, participatie | 06 3874 1787

Harmen Pelgrum

programma secretaris | 06 8399 5350

Ienze Koekkoek

procesbegeleider landelijk gebied | 06 1059 6549

Attie Kuiken

gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063

Stephanie Niessing

communicatieadviseur | 06 4617 8874

Richard Brinksma

financieel beleidsmedewerker | 06 2758 7114

Henk Helming

grondbeleid en gebiedsontwikkeling | 06 1860 9463