LaMi

Onder de noemer LaMi werkt de provincie Utrecht, met medewerking van de Gebiedscommissie Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen,  aan het stimuleren van duurzame landbouw in de provincie Utrecht. Het zwaartepunt ligt hierbij op melkveehouderij en fruitteelt.  De hoofdonderwerpen zijn energieneutrale melkveehouderij, kringlooplandbouw, water- en emissiearme fruitteelt. Met behulp van www.lami.nl, nieuwsbrieven en aankondigingen per e-mail, en de Aanjager proberen we u zo goed mogelijk te informeren en te inspireren.

Abonneren op de LaMi-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van interessante bijeenkomsten en actueel nieuws over duurzame landbouw? Abonneer u dan op de LaMi-nieuwsbrief via www.lami.nl/contact. U ontvangt dan ook 2 à 3 keer per jaar de Aanjager in uw mailbox.

Cookie settings