Kavelruil Kamerik-Harmelen

Begin 2019 is de Gebiedscommissie, met subsidie van de provincie Utrecht en van Europa (POP3), gestart met de kavelruil Kamerik-Harmelen. Het proces omvat de polders Kamerik, Teckop, Gerverscop, Houtdijken en ’s Gravensloot. Het is onze ambitie om enkele honderden hectares te ruilen ter verbetering van de landbouwstructuur. Het project draagt ook bij aan verbetering van het waterbeheer, het versterken van weidevogelbeheer, het afremmen van bodemdaling en het verminderen van agrarisch verkeer. Voor de kavelruil worden ook provinciale eigendommen in het gebied ingezet.

Overgegaan naar de provincie

Met ingang van 21 oktober 2019 valt dit project onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Op de provinciale website vindt u meer informatie over de Kavelruil Kamerik-Harmelen.


Cookie settings