Kavelruilloket Utrecht-West

De Gebiedscommissie Utrecht-West is bezig om een Kavelruilloket Utrecht-West op te richten. Het Kavelruilloket Utrecht-West is gericht op het aanjagen, ontwikkelen en uitvoeren van kavelruilprojecten in het westelijk deel van de provincie. Hiermee willen we de landbouwstructuur verbeteren, beweiding bevorderen en agrarisch verkeer verminderen.  Daarnaast kunnen deze kavelruilen ook een gunstig effect hebben op natuur en biodiversiteit, het verbeteren van waterkwaliteit, waterbeheer, recreatie, infrastructuur en landschap.

Werkwijze

Het aanjagen doen we op een manier die de eigen verantwoordelijkheid van grondeigenaren aanspreekt. Onze aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van vrijwillige kavelruilen in Utrecht-West en daarbuiten. De laatste jaren steeds meer via een participatieve aanpak. We staan voor vrijwillige en participatieve vormen van kavelruil. Sleutelwoorden daarbij zijn samenwerking tussen publieke en private partijen, gelijkwaardigheid, vertrouwen en snelheid.

Ondernemers, particuliere en publieke grondeigenaren kunnen bij het loket terecht voor advies en ondersteuning. We werken met vaste kavelruilcoördinatoren per gebied en met de inzet van vertrouwenspersonen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

We organiseren samen met LTO Noord afdelingen en de agrarische collectieven voorlichtingbijeenkomsten voor boeren en grondeigenaren. We maken ze bewust van de voordelen van een goede verkaveling en willen een cultuur bewerkstelligen waarbij boeren zelf het initiatief nemen tot kavelruil. Doordat bedrijven groeien en andere bedrijven stoppen versnippert de verkaveling. We willen regelmatig (bijvoorbeeld iedere 5 jaar) de balans in de gebieden opmaken om gebruik te maken van momentum dat ontstaat als gevolg van autonome ontwikkelingen in bedrijfsvergroting.

Participatief

Naar onze mening kan een ruilproces pas beginnen als doelen, inbreng van gronden en spelregels van het kavelruilproces zoveel mogelijk concreet zijn. In Utrecht-West willen we zoveel mogelijk uitgaan van een participatief proces omdat we denken dat ondernemers deze aanpak van samenwerking aankunnen. Een dergelijk proces is sneller en effectiever.

Meer weten

Wilt u nu al meer weten over het Kavelruilloket Utrecht-West. Neem dan contact op met info@utrecht-west.com.

Cookie settings