POP3-subsidies voor landbouwers

Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is in de periode 2014 tot 2020 ongeveer 40 miljoen euro (Europese middelen) beschikbaar voor de provincie Utrecht. Partijen die innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied van Utrecht een impuls geven, kunnen POP3-subsidies aanvragen. Het POP3-programma maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), draagt bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en aan een leefbaar platteland.

Meer lezen over POP3-subsidies voor de landbouw.

Cookie settings