Oostelijke Vechtplassen Utrecht

In Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht werken provincie Utrecht, AGV/Waternet, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeenten Stichtse Vecht en de Bilt sinds 2012 samen aan voorbereiding en uitvoering van herstelmaatregelen in het kader van Natura2000 en het Programma Aanpak Stikstof. Daartoe worden bijvoorbeeld maatregelen als afplaggen, aanleggen natuurvriendelijke oevers en aanpassing van het waterbeheer uitgevoerd. In 2015 heeft het Bestuurlijk platform Oostelijke Vechtplassen Utrecht het Definitief Ontwerp voor de inrichting vastgesteld. Programmabureau Utrecht-West heeft de regie over de uitvoering. Sinds 2012 informeren we omwonenden o.a. via inloopbijeenkomsten, excursies en informatiebrieven. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voeren in de Oostelijke Vechtplassen aan het Herstelprogramma ‘Nieuw leven in het veen’ uit.

Werkzaamheden

In het najaar van 2017 zijn we gestart met de herstelwerkzaamheden in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Daar is het werk in februari 2019 afgerond. In het najaar van 2019 starten de herstelwerkzaamheden in de Westbroekse Zodden, Huis te Hart, Molenpolder en Noorder Maarsseveense Plassen. De planning van de werkzaamheden vindt u hieronder bij 'Actuele stand van zaken'.

Meer weten

Vragen over Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht kunt u stellen via oostelijkevechtplassen@utrecht-west.com of via telefoonnummer 030 - 258 3511.

Actuele stand van zaken: