Extra natuur in Groot Wilnis-Vinkeveen

18-06-2018 1455 keer bekeken 0 reacties

In Groot Wilnis-Vinkeveen is onlangs in de natuurverbinding Peilvak 9 en Oukoop Noord 44 hectare landbouwgrond door agrariërs omgezet naar natuur.

De agrariërs hebben stukken land of stroken geplagd (de bovenste grondlaag verwijderd) tot er nat schraalland ontstond, waarvan sommige delen in het voorjaar onder water worden gezet. In andere delen zijn de gronden zodanig beheerd dat vochtig hooiland is ontstaan. Nat schraalland en vochtig hooiland zijn belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit. In nat schraalland groeien bijvoorbeeld verschillende soorten zegge en orchideeën. Ook is het populair bij dagvlinders als de zilveren maan en het pimpernelblauwtje. In vochtig hooiland komen we weidevogels tegen als de watersnip en de kemphaan, en insecten als de vuurvlinder en de moerassprinkhaan.

Agrarische natuurbeheerders krijgen subsidie

In totaal zijn 12 agrariërs in Groot Wilnis-Vinkeveen betrokken bij het creëren van natuur. Zij zijn in 2016 en 2017 begonnen met het opnieuw inrichten van hun (soms extra aangekochte of geruilde) landbouwgronden. De laatste activiteiten vonden plaats begin 2018.  Vanaf het moment van de inrichting kunnen de agrariërs, in hun rol als natuurbeheerders, aanspraak maken op de beheersubsidie. Dit loopt via het collectief Rijn Vecht en Venen. De natuurbeheerders worden in de komende jaren nog begeleid door het programmabureau Utrecht-West.

Convenant

In 2010 is een convenant gesloten om het veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen te behouden en verder te ontwikkelen. De polder is een toonaangevend weidevogelgebied en herbergt waardevolle sloot-, oever- en schraallandvegetaties. Kijk voor meer informatie over het gebied bij Groot Wilnis-Vinkeveen.

De foto van de zilveren maanvlinder is van Steve Childs.

0  reacties