‘Verkavelen voor Groei’ Groot Wilnis-Vinkeveen succesvol afgerond

16-12-2014 640 keer bekeken 0 reacties

De kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen en Oukoop is op 15 december jl. met de aktepassering binnen een jaar succesvol afgerond.

In totaal ruilden 27 partijen, waaronder 22 agrariërs, 300 hectare grond en daarbij wordt 65 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Deze natuur is een schakel in de draslandverbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. De provincie Utrecht bracht 150 hectare grond in om deze kavelruil mogelijk te maken.

De kavelruil is opgezet volgens de methode 'Verkavelen voor Groei', waarbij de agrariërs en andere grondeigenaren met elkaar aan tafel zelf een ruilplan maakten. Gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht: “Dit is een prachtig resultaat van een nieuwe manier van werken aan gebiedsopgaven. Door alle partijen te betrekken kunnen lokale opgaven in gezamenlijkheid worden opgelost. De agrariërs hebben zelf nagedacht over hoe het gebied toekomstbestendig te maken, met oog voor zowel natuur als landbouw. Groot Wilnis-Vinkeveen is een uniek gebied in onze provincie en mede door deze kavelruil is dit gebied weer klaar voor de toekomst”.

Vijftien agrariërs en Staatsbosbeheer gaan aan de slag om de draslandverbinding tussen het natuurmonument Armenland Ruwiel bij Portengen naar de ecopassage onder de A2 bij Vinkeveen te realiseren en te beheren. Deze natuurverbinding komt veelal op de natste landbouwpercelen. Ter compensatie brengt provincie Utrecht grond in, waardoor niet alleen natuur kan worden gerealiseerd, maar ook landbouwbedrijven kunnen uitbreiden en versterken. Daardoor dient deze kavelruil twee doelen: duurzame landbouw en robuuste natuur.

"Het is heel snel gegaan", zegt voorzitter Dick Boogaard van de Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen die de kavelruil in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd. "We wilden af van het praten. We hebben iedereen bij elkaar geroepen om gewoon aan de slag te gaan. De opgaven van het gebied zijn groot. In 2010 is een convenant ondertekend om te komen tot oplossingen om het gebied toekomstbestendig te maken. Dat convenant is samen de agrariërs in het gebied opgesteld en in deze kavelruil is er ook weer goed samengewerkt”.

De polder Groot Wilnis-Vinkeveen is een zoekgebied binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van belangrijke natuurgebieden, landbouwgronden en ecologische verbindingszones in ons land. De provincie realiseert en beschermt deze gebieden om te komen tot een robuust en toekomstbestendig landschap.

0  reacties