Programmabureau Utrecht-West

Het programmabureau van Utrecht-West ondersteunt en faciliteert de Gebiedscommissie en de stuurgroepen en werkgroepen. Bijvoorbeeld met het coördineren van de uitvoering van het Meerjarenprogamma Agenda Vitaal Platteland en gebiedseigen kansen die zijn verwoord in het gebiedsprogramma. Het programmabureau werkt altijd in opdracht van de Gebiedscommissie.

Advies en communicatie

Medewerkers van het programmabureau coördineren en stimuleren ook projecten in Utrecht-West. Zo geven zij advies bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen van organisaties, ondernemers en inwoners van Utrecht-West. Zij helpen ook bij het uitwerken van ideeën naar projecten. Verder verzorgt het programmabureau de communicatie. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de communicatieadviseurs van de gebiedspartners.

Wie bellen voor vraag of idee?

Hieronder vindt u de directe contactgegevens van de leden van het programmabureau. 

Job van Amerom
Directeur
06 21 124 590

Chavelli Usmany
Secretariaat
030 258 3871

Anne van Esch
Programmasecretaris
030 258 23 39
06 27 487 280

Ingrid de Coo
Communicatieadviseur
06 50 036 924

Noëlle van Herp
Senior projectleider Polder Portengen, Snel Internet, Kleine Kernen
030 258 21 61
06 18 300 448

Jeanette van Dam
Projectmedewerker Marickenland, Polder Portengen, Snel Internet
030 258 32 30
06 18 300 505

Linda Groot
Senior projectleider Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht
030 258 29 32
06 11 86 86 02

Marijke Mulder
Projectmedewerker Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht
030 258 35 11
06 52 769 621

Laura Scheepstra
Deelprojectleider Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht
030 258 22 15
06 21 131 022

Leon de Rouw
Deelprojectleider Groot Wilnis-Vinkeveen / Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht
030 258 26 98
06 23 998 574

Aart van Bree
Projectleider realisatie Natura2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht
030 258 39 67
06 18 300 445

Maeike Pebesma
Senior projectleider Groot Wilnis-Vinkeveen/Wilnisse Bovenlanden
030 258 21 93
06 53 402 296

Johan van Dijk
Projectleider Groot Wilnis-Vinkeveen
030 258 22 02
06 18 300 496

Floris Jansen
Projectleider Groot Wilnis-Vinkeveen, Demmerik
030 258 20 02
06 11 713 931

Aline ter Weeme
Projectmedewerker Groot Wilnis-Vinkeveen
030 258 21 08
06 52 769 629

Jos Geenen
Projectleider Landbouw en Energie
030 258 27 12
06 18 300 572

Renske Klein
Projectleider Programma Aanpak Veenweiden
030 258 25 50
06 13 786 740

Carine Nieman
Projectleider Recreatie, Landschap en Cultuurhistorie
030 258 35 82
06 21 124 563

Jaap Oesterholt
Medewerker Grondzaken
030 258 21 99
06 15 499 784

Frank van Pruissen
Inhoudelijk projectleider Kockengen en Verkenning Verbinding
030 258 38 81
06 18 300 605

Richard Brinksma
Ondersteunend financieel medewerker
030 258 20 73
06 27 587 114

Michelle Poort
Coördinator Leader
06 16 972 369

Arjen Bentum
Grondzaken
030 258 20 53