Gebiedscommissie

De Gebiedscommissie is een samenwerkingsverband van bestuurlijke vertegenwoordigers namens gemeenten, waterschappen en landbouw-, terreinbeherende - en maatschappelijke organisaties. Samen vormen zij een breed netwerk met veel kennis dat werkt aan een duurzaam en levendig platteland. Het belang van het gebied staat centraal. De commissie zoekt naar gedragen en integrale oplossingen, onderzoekt hoe dingen wel kunnen. Het zijn lokale bestuurders die in en met het gebied aan de slag zijn. Hierbij gaat het niet om management, maar om leiderschap.

Vanuit de gemeenten:
-    Gemeente De Ronde Venen 

-    Gemeente Stichtse Vecht 
-    Gemeente Vijfheerenlanden
-    Gemeente Woerden 

Vanuit het waterschap:
-    Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht 

-    Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

​​​​​​​Agrarische belangen:
-    Agrarisch collectief Rijn Vecht Venen 
-    LTO Noord 

Terreinbeherende organisaties:
-    Natuurmonumenten
-    Staatbosbeheer

Maatschappelijke belangen:
-    Landschap Erfgoed Utrecht 
-    NMU (Natuur en Milieu Utrecht) 
-    Recreatie Midden Nederland
-    Utrechtse Waarden
-    Vechtplassencommissie


Adviserend lid:
-    Provincie Utrecht

​​​​​​​De commissie vergadert regulier eens in de twee maanden. 
​​​​​​

Leden Gebiedscommissie

Wim Perlot*
onafhankelijk voorzitter

Josja Veraart*
Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht

Bert de Groot*
Bestuurslid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Gerda Kool*
Bestuurslid LTO Noord

Ad de Regt*
Wethouder gemeente Woerden

Cees van Uden
Wethouder gemeente De Ronde Venen

Karin van Vliet
Wethouder gemeente Stichtse Vecht

Ton van Maanen
Wethouder gemeente Vijfheerenlanden

Bas Lont
Wethouder gemeente Oudewater

Arjan van Rijn
Hoogheemraad Amstel Gooi en Vecht

Henk Jan Soede
Voorzitter Agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen

Jelka Both
Hoofd Staatsbosbeheer Utrecht

Luuc Mur
Bestuurslid Vechtplassencommissie

Ivo Brautigam
Landschap erfgoed Utrecht

* Deze leden vormen samen het dagelijks bestuur (DB).


Vaste vertegenwoordigers gemeente Utrecht en provincie Utrecht:

Mieke Span
Adviseur gemeente Utrecht

Gerda Jager
Adviseur namens gedeputeerde Staten van provincie Utrecht