Adviesgroep Landbouw

De adviesgroep Landbouw vormt een belangrijke schakel en vertegenwoordigt de agrarische ondernemers in het gebied. De leden zijn mensen uit de praktijk, en is goed op de hoogte van de kansen en zorgen in het gebied. Zij luisteren, zien de ontwikkelingen en zijn een katalysator voor initiatieven in Utrecht-West.

Adviesgroepleden stellen zich beschikbaar om mee te denken en te adviseren in projecten en activiteiten. Bijvoorbeeld in het beginstadium, of later als ambassadeur. De aansluiting van jongere ondernemers en boerinnen is wenselijk voor een verbreding van de bezetting van de stuurgroep en is dus punt van aandacht. Ons doel is zo de realisatie te versnellen van zowel overheidsdoelen als ambities van inwoners, gebruikers en ondernemers.
Verder richt de Adviesgroep zich in hoofdlijnen op:

  1. een goed functionerende agrarische sector, door goede verkaveling met een zo groot mogelijke huiskavel
  2. eiwitoptimalisatie in de eigen eiwitkringloop op het bedrijf
  3. toekomstperspectief voor de agrarische bedrijven
  4. de dialoog over nieuwe ontwikkelingen

Leden

Gerda Kool, voorzitter 
Bestuurslid LTO Noord

Henk Helming, secretaris
Programmabureau Utrecht-West

Peter van den Brink
Bestuurslid LTO Noord afd. Zuid West Utrecht

Arjan van Diemen
ANV Lopikerwaard

Egbert de Graaff
Coöperatie Groot Wilnis - Vinkeveen

Gerrit de Jong
Voorzitter LTO Noord af. Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Cornelis Jan Karsemeijer
Voorzitter LTO Noord afd. Noord West Utrecht

Monique van der Laan
Wij.land

Hans van Rossum
Bestuurslid ANV de Utrechtse Venen

Henk Jan Soede
Voorzitter Agrarisch Collectief Rijn Vecht en Venen

Hans van Soest
Voorzitter LTO Noord afd. Woerden e.o.

Teus Spelt
Voorzitter ANV Noorderpark

Cor Veldhuisen
Voorzitter LTO Noord afd. Gooi-, Vecht- en Amstelstreek

Reinder Wagevoort
Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt