Ons Polderhart

Hoe je als boeren en burgers de handen in elkaar slaat, en samen werkt aan een levendige en duurzame buurt. In de mooie polder Gerverscop ontstond gaandeweg een gebiedscoöperatie, Ons Polderhart. Utrecht-West hielp de buurtbewoners daarbij. Om het onderlinge gesprek te voeren, te zoeken naar de verbinding, door ons netwerk en onze kennis beschikbaar te stellen, contacten te leggen met overheden en instellingen, en bij iedere fase mee te kijken: wat is dan nu de volgende logische stap?

Hans van Soest is als boer in de polder een van de initiatiefnemers: 'Voor mij was het belangrijk dat je ergens terecht kunt met je vragen. Je hebt wel een idee, maar hoe breng je dat tot leven? Ragnhild gaf ons handvatten om verder te komen en dacht in iedere fase mee. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een bestuur voor de coöperatie, wat is dan de goede volgorde, welke mensen zoek je erbij? Met wie moet je praten bij de gemeente? Dan zoek je iemand die goed luistert, kennis meebrengt en de weg weet. Utrecht-West is bovendien een neutrale partij, zonder eigen belang. Ook dat is van grote waarde.'

Het eerste concrete idee is opgepakt, de coöperatie gaat onderzoeken hoe zo veel mogelijk daken in de buurt, gevuld kunnen worden met zonnepanelen. Maar ieder ander idee van buurtgenoten dat bijdraagt aan een fijne en toekomstbestendige leefomgeving is ook welkom. Woon je in de buurt en wil je mee doen? Mail dan coöperatie Ons Polderhart.

Meer informatie, bel met:

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646