Proclaimer

De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West houdt haar website zo actueel en compleet mogelijk. Desondanks kunt u aan informatie op de website geen rechten ontlenen. De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie of het niet goed functioneren van haar websites. De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele externe webpagina’s waarnaar wordt verwezen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.

Meld eventuele fouten
Kom je toch iets tegen dat niet correct of verouderd is? Neem dan svp contact met ons op via info@utrecht-west.com. Binnen 2 tot 10 werkdagen handelen wij je melding af.

Privacy

De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West respecteert de privacy van bezoekers op haar websites. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld. Door bezoekers verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven en worden daarna altijd vernietigd.

Auteursrecht

De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West bezit het auteursrecht op de tekst, afbeeldingen en films van haar websites. Niets van deze informatie mag gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West, behoudens wettelijke uitzonderingen.