Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt in opdracht van de provincie een uniek natuurgebied: Marickenland. De komende jaren veranderen weidegronden tot rietland, nat grasland en bloemrijk grasland.

Het gebied dat tussen Vinkeveen en de N212 ligt, sluit aan op aangrenzende natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Het wordt een belangrijke schakel voor vele planten en dierensoorten die het goed doen in natte natuur. Denk daarbij aan orchideeën en de grote ratelaar, of aan de grote karekiet en zelfs de otter. Met nieuwe wandelpaden en andere manieren om je vrije tijd te besteden kun je straks volop genieten van het natuurgebied.

In de aanpak was er aandacht voor alle belangen. Met alle boeren in het gebied is overlegd en onderhandeld over het beschikbaar maken van grond, denk hierbij aan het ruilen van kavels en maatregelen om schade te voorkomen. Gemeente De Ronde Venen kreeg ruimte voor extra recreatiemogelijkheden, Waternet realiseert in het gebied een waterberging. Samen met lokale partners als de Agrarische Natuurvereniging ‘De Venen’, collectief Rijn, Vecht en Venen en LTO en de bewoners is gewerkt aan de plannen.

Inrichtingsplan
Het inrichtingsplan Marickenland bestaat uit met elkaar samenhangende plannen vanuit verschillende invalshoeken. Veel wensen en doelen vanuit verschillende streekhouders, burgers, boeren en bestuurders, komen samen. De gemeente bouwt er huizen voor de inwoners, er is ruimte voor de natuur en het waterbeheer. En inwoners en dagjesmensen brengen er hun vrije tijd door, genietend van het uitzicht. In 2017 is de Gebiedscommissie Utrecht-West in opdracht van de provincie Utrecht met de voorbereiding van het project gestart. De provincie Utrecht leidt sinds 2019 zelf het project.

De laatste informatie is te vinden op de website van de provincie.

Provincie Utrecht

Praktijkverhalen

Samenwerking

Veranderingen in het gebied vroegen om veel afstemming met de andere…

Lisdodde

De lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, is niet alleen…