Samenwerking

De flinke veranderingen in het gebied Marickenland vroegen om veel afstemming met de streekhouders. Om niet alleen draagvlak, maar ook zoveel mogelijk creatieve denkkracht te ontwikkelen, was het zaak om samen met betrokken overheden, lokale partijen en inwoners op te trekken. Utrecht-West, die dit project startte, zag dit als haar taak om dit te organiseren. 

Zo maakten inwoners in de directe omgeving zich zorgen over het waterpeil in hun woonwijk. Het uitgangspunt van Marickenland is dat het hogere waterpeil geen nadelige gevolgen mag hebben bij de huizen en woonwijken die ernaast liggen. Een nieuwe kade en een kwelsloot vormen een buffer. Mochten bewoners of boeren hinder ondervinden van het hogere waterpeil, dan kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding voor natschade.

De gebiedscommissie Utrecht-West verzorgde tot 2019 de advisering en delen van de ontwikkeling van het natuurgebied Marickenland. In dit project werken de provincie Utrechtgemeente De Ronde VenenWaterschap Amstel, Gooi en VechtStaatsbosbeheerde Agrarische Natuurvereniging Utrechtse Venencollectief Rijn Vecht en Venen en LTO samen.