LEADER

Het subsidieprogramma LEADER zoekt slimme ideeën die de stad en het platteland nader tot elkaar brengen. Heb je een innovatief project dat hier een impuls aan geeft? Met als thema voedsel, educatie, recreatie of innovatie? En heb je daar een financiële bijdrage voor nodig? 
Bekijk of je dat je in aanmerking komt voor een LEADER-subsidie* en neem contact op met één van de LEADER-coördinatoren.

voedsel | educatie | recreatie | innovatie

 

Voedsel
LEADER richt zich op een duurzame en toekomstbestendige agrarische sector. Op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. En op nieuwe producten of kanalen, waardoor regionaal voedsel in de stad verkocht wordt.

Educatie
Ideeën en intiatieven om jongeren en consumenten meer te betrekken bij de voedselproductie en het platteland.

Recreatie
Mensen laten genieten van het prachtige landschap, gericht op de wensen voor vrijetijdsbesteding en de samenwerking bij promotie en marketing.

Innovatie
LEADER zoekt sociale initiatieven die het platteland levendig houden. Ouderen die kunnen blijven meedoen, een plezierige jeugd voor jongeren, een prettig leefbare gemeenschap voor iedereen. LEADER zoekt ook naar nieuwe duurzame initiatieven op het gebied van energie en nieuwe financieringsvormen.

Beoordeling van aanvraag LEADER-subsidie
Inwoners, organisaties, ondernemers en overheden kunnen een LEADER-subsidie aanvragen. Een financiële bijdrage voor hun projectplan. Bij de beoordeling van een projectplan kijkt LEADER naar innovatie, initiatief van onderop, draagvlak, de meerwaarde voor Utrecht-West, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en de opbrengst.

*Vijfheerenlanden | Weidse Veenweiden
Woon je in Vijfheerenlanden of Weidse Veenweiden en heb je een projectidee waar je gemeenschap wat aan heeft, lees dan op de websites van Vijfherenlanden en Weidse Veenweiden meer informatie over de voorwaarden en selectiecriteria bij een subsidieaanvraag bij LEADER. Wordt jouw projectidee goedgekeurd, dan ontvang je een eenmalige subsidie vanuit het programma LEADER Utrecht-West.

Contact LEADER coördinatoren?
Wil je een projectidee voorleggen of heb je andere vragen, neem dan contact op met één van de LEADER-coördinatoren:

Vijfheerenlanden
Marieke Kok (coördinator), marieke@knowwhy.nl, 06-39454797

Vijfherenlanden

Weidse Veenweiden
Martijn Plomp (coördinator), 06-20 85 44 56
Maike van der Maat (coördinator), 06-23 28 52 25
Marianne Breedijk (coördinator), 06-22 56 63 81

Weidse Veenweiden

 

Praktijkverhalen