Vraagstukken

Utrecht-West werkt aan een duurzaam en levendig platteland, waar de natuur robuust is en de agrarische ondernemer met een gezonde bedrijfsvoering, ook een rol vervult in het natuurbeheer. Belangrijke aanknopingspunten hiervoor zijn te vinden in duurzame landbouw en duurzame energie.  

Wij hebben oog voor het grotere geheel. Kan één slimme oplossing misschien bijdragen aan twee of zelfs meer problemen? Kan een kern door bijvoorbeeld duurzame energie op te gaan wekken, zelf de middelen organiseren voor een stuk natuur?

Wij benaderen vraagstukken vanuit het bredere perspectief en hun samenhang:

 

Biodiversiteit

Iedere plant en ieder dier heeft een eigen rol in de natuurlijke omgeving. Een veelheid aan verschillende soorten zorgt samen voor een natuurlijk evenwicht en voor een ecosysteem dat verstoringen zelf…

 

Bodem en Water

De markante veenweidegronden in Utrecht-West zijn gevoelig voor invloeden van ons weer. Is het veen te droog, dan klinkt de bodem in, daalt het maaiveld verder onder de zeespiegel en ontstaat er extra…

 

Duurzame energie

De energie van de toekomst is duurzaam. Opgewekt uit hernieuwbare bronnen als de wind en de zon. In Utrecht-West onderzoeken we met agrarische ondernemers en inwoners de mogelijkheden om deze duurzame…

 

Duurzame landbouw

Agrarische ondernemers hebben een belangrijke rol bij het bereiken van maatschappelijke doelen als nieuwe natuur, waterberging, of landschapsbeheer. De boeren en fruittelers staan aan de basis van de…

 

Klimaat

Het klimaat in Utrecht-West en de rest van de wereld verandert. Hoe verminderen we stikstof en CO2, zodat we verdere opwarming van de aarde tegengaan? En hoe gaan we om met de droogte en plensbuien in…

 

Levendig platteland

Een gebied waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten en waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen runnen. Dat is waar we samen met de steekhouders in Utrecht-West aan werken.