Kavelruil Kamerik - Harmelen

Kavelruil helpt boeren de grond beter rondom hun bedrijf te krijgen, waardoor koeien makkelijker naar buiten kunnen en het aantal ritten met zware machines minderen. 

Begin 2019 is gestart met de kavelruil Kamerik-Harmelen in de polders Kamerik, Teckop, Gerverscop, Houtdijken en ’s-Gravensloot. Deelname is op vrijwillige basis. In gezamenlijke werksessies, gesprekken aan huis en via interactieve webapplicatie ontwikkelen agrarische ondernemers en een team begeleiders een nieuwe indeling van de gronden en komen tot een gezamenlijk kavelruilplan.

Ook kavels van de provincie maken onderdeel uit van de kavelruil. De ambitie is om enkele honderden hectares te ruilen en zo de landbouwstructuur te verbeteren. Kavelruil helpt bovendien om het waterbeheer te verbeteren, het beheer van weidevogels te versterken, en de bodemdaling af te remmen. Zo realiseer je met een aanpak, oplossingen op verschillende vraagstukken.

Gebiedscommissie Utrecht-West is in 2019 gestart met het project kavelruil Kamerik-Harmelen, met subsidie van de provincie Utrecht en van Europa (POP3). Sinds 21 oktober 2019 stuurt de provincie Utrecht het project aan.

De laatste informatie is te vinden op de website van de provincie.

Provincie Utrecht

Praktijkverhalen

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de…

Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland.…

Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile…

Lisdodde

De lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, is niet alleen…

Een hoger grondwaterpeil

Permanent het waterpeil verhogen? De voordelen lijken voor de hand te…