Privacy en veiligheid

Wij hechten waarde aan privacy. Graag leggen wij op een eenvoudige en heldere manier uit hoe wij met jouw gebruik van onze site om gaan. Heb je naar aanleiding van onze werkwijze nog vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten via info@utrecht-west.com.

Waarom vragen wij in het contactformulier je mailadres?
Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West communiceert graag met streekhouders, dus kun je je e-mailadres bij ons achterlaten. Jouw persoonsgegevens worden alleen met organisaties gedeeld wanneer daar een wettelijke grondslag voor is.

Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Bij de uitvoering van onze taken komt het voor dat wij gebruik maken van diensten van derden of contacten in ons netwerk. Als wij dit doen, dan maken wij met deze derden goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking meestal verwijderd.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van ons werk en het naleven van wettelijke verplichtingen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Verwerken wij jouw gegevens ook in landen buiten de Europese Unie?
Wij geven jouw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Doen wij ook aan profilering?
Daar kunnen we kort over zijn, wij profileren niet.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij maken gebruik van systemen en standaarden om je persoonsgegevens te beschermen. Deze systemen en standaarden passen wij regelmatig aan om te voldoen aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt.

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast.

Wie is de Functionaris gegevensbescherming?
Voor al je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kun je terecht bij info@utrecht-west.com

Jouw rechten
Jij hebt een aantal rechten ten opzichte van ons omdat we je mailadres verwerken.

• Je hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van je verwerken.
• Je hebt recht op informatie over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken
• Je hebt recht op correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens.
• Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.
• Je hebt het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
• Je hebt het recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan je over te dragen.
• Je kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Voor het uitoefenen van deze rechten kun je bij ons een verzoek indienen. Hoe specifieker je bent bij de aanvraag des te beter kunnen wij je vraag behandelen.

Je kunt je verzoek indienen via het mailadres info@utrecht-west.com. Wij moeten daarbij wel kunnen nagaan of de juiste persoon het verzoek doet. Je kunt namelijk alleen je rechten uitoefenen met betrekking tot je eigen persoonsgegevens. 

Wat doe je bij een klacht?
Heb je een klacht of vermoed je dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt? Meld dit dan direct bij info@utrecht-west.com. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West maakt gebruik van cookies
We plaatsen functionele cookies voor een optimale gebruikservaring en analytische cookies om onze informatievoorziening te verbeteren. Voor cookies van derden vragen wij toestemming. Lees onze cookie policy.