Jaarverslag 2022

#Streekhouders werken samen aan de toekomst van Utrecht-West

In het westelijke deel van de provincie Utrecht lopen onder de vlag van Utrecht-West al enkele gebiedsprocessen. Wij zoeken vanuit een onafhankelijke positie de verbinding met de boerenondernemers en inwoners van een gebied, en onderzoeken waar de energie zit om de duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied op te pakken. Dat doen we door te werken aan vertrouwen in het gebied en een verbindende rol te vervullen tussen ideeën van onderaf en doelen vanuit de overheid. In onze integrale en bottom up benadering werken wij in de gebiedsprocessen altijd aan meerdere onderwerpen tegelijk.

Deze aanpak bewees zich toen het kabinet in juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Kamerbrief over perspectief voor agrarische ondernemers uitbracht. Deze brieven, met wat het ‘kaartje van Van der Wal’ is gaan heten, veroorzaakten grote onrust en onzekerheid onder de boeren, ook in Utrecht-West. Daar waar het formele gesprek tussen overheid, belangenbehartiging en individuele boerenondernemers veelal stokte en de verhoudingen ernstig verhardden, konden onze procesbegeleiders informeel aanwezig blijven.

Gaandeweg bleek het mogelijk het gesprek te hervatten, en na verloop van tijd begon ook weer langzaam aan energie te ontstaan. Ons team kon een deel van de onmacht in het gebied opvangen, en wist te voorkomen dat de stekker definitief uit gebiedsprocessen ging. Onze onafhankelijkheid en vertrouwenspositie fungeerden uitstekend als buffer.

Wij danken voormalig wethouders Rein Kroon, Maarten van Dijk, Maks van Middelkoop en Tymon de Weger voor hun inhoudelijke en menselijke bijdrage aan onze Gebiedscommissie. Ook nam Job van Amerom op warme wijze afscheid als secretaris en directeur van het Programmabureau. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren!

Het verslag van onze werkzaamheden in 2022 bieden wij u graag aan.

Open hier het jaarverslag