Wim Perlot gestart als voorzitter Gebiedscommissie Utrecht-West

Eind september is Wim Perlot gestart als voorzitter van de Gebiedscommissie Utrecht-West. Deze commissie adviseert de provincie Utrecht rond gebiedsontwikkeling en de realisatie van maatschappelijke opgaven in de Utrechtse veenweiden.

Wim Perlot.jpegWim Perlot heeft ruime ervaring als voorzitter van uiteenlopende gremia.
Als oud-rechercheur én oud-wethouder van de gemeente Lopik
is hij goed
thuis in het gebied: 'Als wethouder raakte ik vertrouwd met
de bestuurlijke wereld en was ik
onder meer betrokken bij Utrechtse Waarden. Dat is wel vergelijkbaar met de gebiedscommissie.
Kleinschaliger, maar met verwante onderwerpen op de agenda.

In de veenweiden vragen bodemdaling en bijvoorbeeld de ontwikkeling naar natuurinclusieve, circulaire landbouw de aandacht. Het zijn ingewikkelde vraagstukken die van alle streekhouders: burgers, boeren en bestuurders, inzet naar beste kunnen vergen. Vanuit mijn tijd bij de recherche breng ik mee dat ik de samenhang zie tussen de grote en kleine lijnen, zónder dat ik het grotere geheel uit het oog verlies. Het gaat erom met elkaar alles in de juiste verhoudingen te krijgen, en het proces de goede kant op te bewegen. Komende tijd ga ik het gebied in, verder kennismaken met alle gebiedspartijen en me richten op het verbinden van mensen, ondernemers en organisaties. Ik zie er erg naar uit om bij te dragen aan een levendig en toekomstbestendig Utrecht-West.'

Met de komst van Wim Perlot eindigt het interim voorzitterschap van Joris Hogenboom (NMU), dat hij op zich nam na het plotselinge overlijden van Jaap Verkroost, begin 2019. Joris blijft als lid verbonden aan de Gebiedscommissie vanuit zijn positie als directeur van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht.

Voor het Utrecht-West van de toekomst

De langgerekte weiden, de honderden slootjes en de markante damhekken. Utrecht-West is het landschap waar mensen van over de hele wereld ‘The Netherlands’ aan herkennen. Weids, uniek en stoer. Maar wie de veenweiden en de omliggende natuur beter kent, kent ook de kwetsbaarheid.

Stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-West werkt met de streekhouders samen aan het Utrecht-West van de toekomst. Dat is iedereen die van de streek houdt, een belang heeft en zich betrokken voelt. Als mens of vanuit je werk.

We werken aan een levendig platteland en robuuste natuur voor bewoners, boeren, ondernemers en de mensen die er zo graag hun vrije tijd doorbrengen. In Utrecht-West spelen vraagstukken rond afnemende biodiversiteit, een dalende bodem en de hoogte van het water. Ook CO2, stikstof, duurzame energie en duurzame landbouw, het klimaat en leefbaarheid staan in het gebied op de agenda.

Burgers, boeren en bestuurders hebben elkaar nodig. Nu meer dan ooit. Wij verbinden, jagen aan, en adviseren over de ontwikkeling van het gebied. De ambities van de mensen die er wonen en werken staan centraal, de werkwijze en de onderwerpen hebben een levendig en toekomstbestendig platteland als leidraad.

Praktijkverhalen

Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile slootkanten…

Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland. De komende jaren verandert…

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de provincie Utrecht projecten…

'Een groot dilemma in het gebied is de bodemdaling. Die hangt nauw samen met de waterstand en vrijkomend CO2. Maar als je weiland omzet naar moeras, dan komt het water omhoog. Hoe ga je daarmee om? Dat overleggen we met de agrarische ondernemers en de Stuurgroep Landbouw en kiezen we bijvoorbeeld voor vrijwillige kavelruil. Dan kunnen we van slecht weiland natuur maken, en ruilen we dat slechte land voor een hoger liggend of droger weiland. We kijken samen wat de consequenties zijn.’

Rein Kroon
Wethouder gemeente De Ronde Venen en lid van het dagelijks bestuur

Zuurstof

Ik mis de vogels in de wei…

‘Eh… Utrecht-West… hoe werkt dat eigenlijk?’ Onze nieuwe communicatieadviseur schrijft aan onze website en wil graag begrijpen hoe ons werk van de grond komt. Ik vertel dat wij adviseren, aanjagen en dat wij daarvoor met onze laarzen aan, midden tussen de mensen van Utrecht-West staan. Om te luisteren wat hen bezighoudt. En verbindingen te leggen met wat er verder speelt.

Vraagstukken

Team

Job van Amerom

directeur | 06 2112 4590

Henk Helming

grondbeleid en gebiedsontwikkeling | 06 1860 9463

Ienze Koekkoek

procesbegeleider landelijk gebied | 06 1059 6549

Attie Kuiken

gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063

Ragnhild Scheifes

duurzame energie, gebiedsontwikkeling, participatie | 06 3874 1787

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide