Voor het Utrecht-West van de toekomst

De langgerekte weiden, de honderden slootjes en de markante damhekken. Utrecht-West is het landschap waar mensen van over de hele wereld ‘The Netherlands’ aan herkennen. Weids, uniek en stoer. Maar wie de veenweiden en de omliggende natuur beter kent, kent ook de kwetsbaarheid.

Stichting gebiedsontwikkeling Utrecht-West werkt met de streekhouders samen aan het Utrecht-West van de toekomst. Dat is iedereen die van de streek houdt, een belang heeft en zich betrokken voelt. Als mens of vanuit je werk.

We werken aan een levendig platteland en robuuste natuur voor bewoners, boeren, ondernemers en de mensen die er zo graag hun vrije tijd doorbrengen. In Utrecht-West spelen vraagstukken rond afnemende biodiversiteit, een dalende bodem en de hoogte van het water. Ook CO2, stikstof, duurzame energie en duurzame landbouw, het klimaat en leefbaarheid staan in het gebied op de agenda.

Burgers, boeren en bestuurders hebben elkaar nodig. Nu meer dan ooit. Wij verbinden, jagen aan, en adviseren over de ontwikkeling van het gebied. De ambities van de mensen die er wonen en werken staan centraal, de werkwijze en de onderwerpen hebben een levendig en toekomstbestendig platteland als leidraad.

Praktijkverhalen

Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile slootkanten…

Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland. De komende jaren verandert…

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de provincie Utrecht projecten…

'Een groot dilemma in het gebied is de bodemdaling. Die hangt nauw samen met de waterstand en vrijkomend CO2. Maar als je weiland omzet naar moeras, dan komt het water omhoog. Hoe ga je daarmee om? Dat overleggen we met de agrarische ondernemers en de Stuurgroep Landbouw en kiezen we bijvoorbeeld voor vrijwillige kavelruil. Dan kunnen we van slecht weiland natuur maken, en ruilen we dat slechte land voor een hoger liggend of droger weiland. We kijken samen wat de consequenties zijn.’

Rein Kroon
Wethouder gemeente De Ronde Venen en lid van het dagelijks bestuur

Zuurstof

Vraagstukken

Team

Attie Kuiken

directeur | gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063

Harmen Pelgrum

programma secretaris | 06 8399 5350

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646

Henk Helming

grondbeleid en gebiedsontwikkeling | 06 1860 9463

Ragnhild Scheifes

duurzame energie, gebiedsontwikkeling, participatie | 06 3874 1787

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide