Henk Helming

adviseur grondbeleid en gebiedsontwikkeling


Jarenlang heb ik vanuit de inhoud bestuurders (minister, gedeputeerde) geadviseerd over grondbeleid en gebiedsontwikkeling. Ik hou van het leggen van verbindingen, dus fungeer ik graag als schakel tussen opvattingen en initiatieven in een gebied en de overheid.

Utrecht-West is voor mij...
Geboren in het coulissenlandschap van Winterswijk ben ik in de loop der jaren gaan houden van het veenweidegebied. Ik zie hier toekomst voor de boeren in het gebied, met koeien in de wei in een prachtige combinatie met natuur. Ondanks de hogere waterpeilen.
Het werken voor en met de mensen van het programmabureau is een feest: iedereen is enthousiast, betrokken en heeft kennis van zaken.

info@utrecht-west.com
06 1860 9463

 Linkedin

Team

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06…

Harmen Pelgrum

programma secretaris | 06 8399 5350

Ragnhild Scheifes

duurzame energie, gebiedsontwikkeling, participatie | 06 3874 1787

Attie Kuiken

directeur | gebiedsontwikkeling, buitengebied, CO2 | 06 1381 1063

Richard Brinksma

financieel beleidsmedewerker | 06 2758 7114

Henk Helming

grondbeleid en gebiedsontwikkeling | 06 1860 9463

Stephanie Niessing

communicatieadviseur | 06 4617 8874