Klimaat

Het vraagstuk klimaat kent twee kanten: adaptatie en mitigatie; aanpassen en voorkomen. Bij klimaat adaptatie gaat het erover hoe wij ons aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden. Denk aan droogte maar ook aan hevige stortbuien, hoe gaan wij daarmee om? Aan de andere kant werken we aan het voorkomen van klimaatverandering. Opwek van duurzame energie is bijvoorbeeld een mitigerende maatregel.

Juist in Utrecht-West heeft de klimaatverandering grote impact op de leefomgeving. Door droogte daalt de bodem in veengebieden sneller, omdat de grond inklinkt. En terwijl de bodem zakt komt er CO2 vrij, een broeikasgas dat klimaatverandering versnelt. Ook de natuur en de biodiversiteit hebben te leiden onder de droogte. Hoe passen wij hier ons aan aan?

De overheid heeft een opgave als het gaat om de grootschalige opwek van duurzame energie. Daar is ruimte voor nodig, die ook te vinden is in Utrecht-West. Hoe gaat het gebied om met die opgave? En hoe benutten we optimaal de kansen die de energietransitie biedt?

Wij helpen streekhouders om samen naar gedragen oplossingen te zoeken. De kennis en ervaring van de bewoners uit het buitengebied is daarbij waardevolle inbreng. Utrecht-West bouwt bruggen en zorgt dat ook jouw waardevolle kennis daarbij gebruikt wordt.

Meer informatie, bel met:

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646

Ragnhild Scheifes

duurzame energie, gebiedsontwikkeling, participatie | 06 3874 1787

Praktijkverhalen

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de…

Een hoger grondwaterpeil

Permanent het waterpeil verhogen? De voordelen lijken voor de hand te…