Een hoger grondwaterpeil

Permanent het waterpeil verhogen? Voor de boeren is het een ingrijpende beslissing. Hogere waterstanden resulteren in minder grasopbrengst. Met het project Living Lab Boeren op Hoog Water werd geëxperimenteerd met een grondwaterstand van 20 cm beneden het maaiveld. Dat is hoog vergeleken met de praktijk, waarbij het water ca 40-60 cm beneden maaiveld staat.

Het doel van het project is een bedrijfssysteem te ontwerpen dat past bij deze ‘natte’ omstandigheden en dat systeem in zijn geheel in de praktijk te testen en door te rekenen. De onderzoekers zoeken in eerste instantie uit hoe ze dit extreme grondwaterpeil kunnen instellen. Vervolgens verkennen ze de praktische consequenties voor de bedrijfsvoering van een melkveehouderij. Daarbij zoeken ze antwoorden op vragen als:

  • Wat zijn de gevolgen voor de grasgroei en -kwaliteit?
  • Is beweiden mogelijk en hoe reageren verschillende koeienrassen op de omstandigheden?
  • Kan er gras worden gemaaid?

​​​​​​​Op een proeflocatie verbonden aan KTC Zegveld loopt het onderzoek. Daarnaast is het de bedoeling interactie op te zoeken met een viertal boeren(melkvee)bedrijven in het veenweidegebied van het Groene Hart.

Het project is een initiatief van het VIC en KTC, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR. Het project is van start gegaan in het najaar van 2019 en loopt tot eind 2022.

Meer informatie? Kijk op www.veenweiden.nl. De voorstudie van het Louis Bolk Instituut kunt u downloaden door te klikken op Living lab Klimaatmax bedrijf. Programmaleiders zijn Paul Galama (WUR Livestock Research, paul.galama@wur.nl) en Cynthia Verwer (Louis Bolk Instituut, c.verwer@Louisbolk.nl).