Energieneutrale Melkveehouderij

In Utrecht-West willen we ook meehelpen aan het besparen en opwekken van energie. We twijfelden geen moment toen de provincie ons in 2019 vroeg om het project Energieneutrale Melkveehouderij op te zetten. Een energieneutraal melkveebedrijf verbruikt op het bedrijf evenveel energie als het zelf uit duurzame bronnen (zon, wind of biomassa) opwekt.

Wij hebben de opdracht op de typische Utrecht-West manier opgepakt: samen met de agrariërs, zodat zij er ook meteen van kunnen profiteren. We hebben een drietal voorbeeldboeren benaderd die al bezig waren met het besparen van energie. Samen met hen hebben we de verbinding met andere sectoren en partijen gezocht om op het thema energie de innovatiekracht te bundelen. De voorbeeldboeren deelden hun ervaringen om ook hun collega's vanuit de praktijk te laten zien wat mogelijk is, wat er voor nodig is, wat het oplevert en wat het kost.

Bij de opwek van energie staan zonne-energie en biomassa centraal. In het regionaal bijeenbrengen van vraag en aanbod van energie, met agrariërs, ondernemers en landgoedeigenaren als primaire doelgroep en samenwerkingspartners zien wij mogelijkheden.

Bezoek ook de website rondom Landbouw en Milieu in Utrecht voor meer informatie rond dit onderwerp. En wil je een van de voorbeeldbedrijven bezoeken? Neem dan contact met ons op.

Lami.nl

Meer informatie, bel met:

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646