Over ons

Werken aan de ontwikkeling van een gebied doe je als streekhouders: burgers, boeren en bestuurders, met elkaar. In 2012 werd de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West opgericht. Kortgezegd Utrecht-West. Ons doel is de toekomstbestendige ontwikkeling van het gebied in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Wij werken in twee lagen:


Gebiedscommissie
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeentelijke - en waterschapsbelangen en landbouw-, terreinbeherende - en maatschappelijke organisaties. Samen vormen zij een breed netwerk met veel kennis dat werkt aan een duurzaam en levendig platteland. Het belang van het gebied staat centraal. De gebiedscommissie stuurt op hoofdlijnen en vergadert regulier eens in de twee maanden.

De leden van de gebiedscommissie


Team
Ons operationele team is er voor de mensen van Utrecht-West. Wij kennen de mensen, het gebied en de uitdagingen. Met onze kennis en ervaring helpen wij burgers en boeren door ambities en ideeën aan te jagen en te vertalen naar praktische en economisch haalbare plannen voor de toekomst van Utrecht-West. De landbouw speelt hierin een grote rol. In samenwerking met ons grote netwerk en onze laagdrempelige toegang bij overheden, ontstaan er nieuwe inzichten en soms onverwachte oplossingen. Praktisch als het kan, strategisch in de vorm van een gebiedsverkenning bijvoorbeeld, als het moet. 

Wie vormen het team?

 

Jaarplan 2020

Consultatie streekhouders

Utrecht-West adviseert over uiteenlopende vraagstukken waarbij consultatie van de betrokken streekhouders een belangrijk onderdeel is van onze aanpak. Deze consultatie organiseren wij op verschillende manieren, als bijvoorbeeld een stuurgroep.

Stuurgroep Landbouw
Landbouw is een belangrijke levensader van Utrecht-West. De gebiedscommissie verstevigt het draagvlak en de betrokkenheid van het gebied Utrecht-West bij grote maatschappelijke opgaven in het landelijke gebied. De stuurgroep Landbouw vormt een belangrijke schakel en vertegenwoordigt de agrarische ondernemers in het gebied. De leden zijn mensen uit de praktijk, die vanuit alle gemeenten en verschillende sectoren en invalshoeken hun mede-ondernemers vertegenwoordigen.

De leden van de Stuurgroep Landbouw