Biodiversiteit

Iedere plant en ieder dier heeft een eigen rol in de natuurlijke omgeving. Een veelheid aan verschillende soorten zorgt samen voor een natuurlijk evenwicht en voor een ecosysteem dat verstoringen zelf op kan vangen.

Delen van Utrecht-West vallen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) – een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden door heel Nederland. Om dit netwerk van beheerde natuur mee te realiseren, werken wij aan het behoud en herstel van de variatie aan planten en dieren in hun natuurlijke omgeving. Dat vraagt om aanpassingen in het landschap en in de manier van werken in het gebied zodat dieren als de otter, op hun stek terug kunnen keren.

Om iets ‘nieuws’ te bereiken is samenwerking vaak de oplossing. Bovendien houdt natuur geen rekening met gemeentegrenzen. Dus praten en werken we samen met andere streekhouders om biodiversiteit de ruimte te geven.

In onze adviezen streven wij naar manieren om het belang van de agrarische ondernemer, denk aan melkveehouders of fruittelers, samen te laten vallen met het belang van de biodiversiteit. We werken eraan de harde grenzen tussen natuur en landbouw te verzachten en de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw te versnellen. Dat kan alleen met een voor de agrarisch ondernemers duurzaam verdienmodel.

Om iets ‘nieuws’ te bereiken is samenwerking vaak de oplossing. Bovendien houdt natuur geen rekening met gemeentegrenzen. Dus praten en werken we samen met ander streekhouders om biodiversiteit de ruimte te geven. Denk aan partijen als de gemeenten, Staatsbosbeheer en andere organisaties die land in beheer hebben. In goed Nederlands noemen we dat polderen: door overleg ‘de problemen’ oplossen. Zo tillen we samen initiatieven en veranderingen van de grond en krijgen biodiversiteit en het herstel van de natuur meer ruimte.

Praktijkverhalen

Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland. De komende jaren verandert…

Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile slootkanten…

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de provincie Utrecht projecten…

Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen

Een gebied als Groot Wilnis-Vinkeveen is een geweldig voorbeeld van een oer-Hollands…

Samenwerking

Veranderingen in het gebied vroegen om veel afstemming met de andere streekhouders. Zo maakten…

Meer informatie, bel met:

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646