Duurzame energie

De energie van de toekomst is duurzaam en opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals de wind en de zon, maar ook oppervlaktewater en geothermie.

Op dit moment werkt Nederland in regio’s aan de regionale energiestrategie (RES). Ook in de gemeenten in Utrecht-West is dit het geval. Zij werken onder de vlag van U16 met in totaal 16 gemeenten, samen aan deze strategie en leggen vast per gemeente wat de locaties zijn en hoeveel er opgewekt gaat worden. Vast staat dat veel van deze opwek in het buitengebied plaats moet vinden. Het is dan ook logisch dat ook jij hier je ideeën over hebt. 

Utrecht-West denkt breder dan alleen aan deze energieopgave. Wij kijken hoe het buitengebied een duurzame toekomst tegemoet kan gaan, ook op sociaal vlak. Welke kansen en mogelijkheden biedt het opwekken van duurzame energie voor jou en je buren als je dit gezamenlijk doet? Wij denken met inwoners mee hoe zij niet alleen de lasten dragen, maar ook meedelen in de lusten van duurzame energie opwek. 

Zo kan je bijvoorbeeld met opbrengsten uit een windmolen investeren in duurzame landbouw, biodiversiteit of aan maatregelen om bodemdaling tegen te gaan. Maar je kunt met dat geld ook een plek realiseren om lokale producten te verkopen of om elkaar te ontmoeten. 

Heb je ideeën? Wij adviseren en faciliteren bij het zetten van de eerste stappen. Wellicht kunnen wij je verder helpen!

Meer informatie? Bel met:

Arno Peekel

procesbegeleiding | bodemkunde, energietransitie, samenwerking | 06 5201 8646