Wim Perlot - onafhankelijk voorzitter

28 sep. 2020

Eind september is Wim Perlot gestart als onafhankelijk voorzitter van de Gebiedscommissie Utrecht-West. Deze commissie adviseert de provincie Utrecht rond gebiedsontwikkeling en de realisatie van maatschappelijke opgaven in de Utrechtse veenweiden.

Wim Perlot heeft ruime ervaring als voorzitter van uiteenlopende gremia. Als oud-rechercheur én oud-wethouder van de gemeente Lopik is hij goed thuis in het gebied: 'Als wethouder raakte ik vertrouwd met de bestuurlijke wereld en was ik onder meer betrokken bij Utrechtse Waarden. Dat is wel vergelijkbaar met de gebiedscommissie. Kleinschaliger, maar met verwante onderwerpen op de agenda.

In de veenweiden vragen bodemdaling en bijvoorbeeld de ontwikkeling naar natuurinclusieve, circulaire landbouw de aandacht. Het zijn ingewikkelde vraagstukken die van alle streekhouders: burgers, boeren en bestuurders, inzet naar beste kunnen vergen. Vanuit mijn tijd bij de recherche breng ik mee dat ik de samenhang zie tussen de grote en kleine lijnen, zónder dat ik het grotere geheel uit het oog verlies. Het gaat erom met elkaar alles in de juiste verhoudingen te krijgen, en het proces de goede kant op te bewegen. Komende tijd ga ik het gebied in, verder kennismaken met alle gebiedspartijen en me richten op het verbinden van mensen, ondernemers en organisaties. Ik zie er erg naar uit om bij te dragen aan een levendig en toekomstbestendig Utrecht-West.'

Met de komst van Wim Perlot eindigt het interim voorzitterschap van Joris Hogenboom (NMU), dat hij op zich nam na het plotselinge overlijden van Jaap Verkroost, begin 2019.