Toegankelijkheidsverklaring 2023
Deze website onder beheer van Stichting Gebiedscommissie Utrecht-West is niet optimaal toegankelijk. In het verleden gerealiseerde uitgingen zijn niet toegankelijk gemaakt. Toekomstig te plaatsen uitingen zullen zo veel als mogelijk toegankelijk op de website komen, of op aanvraag beschikbaar gesteld worden.
 

Status toegankelijkheidslabel van Utrecht West. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.