Enquete ganzenbeleid Noorderpark

Wij houden graag vinger aan de pols in het gebied. Aanleiding voor deze enquête zijn onze gesprekken de afgelopen tijd met agrarische ondernemers. Daarin kwamen ook de totstandkoming en uitvoering van het beleid in het Noorderpark aan bod. Duidelijk is dat het ganzenopvangbeleid impact heeft op je bedrijfsvoering, wij willen hier graag beter zicht op krijgen.
Als onafhankelijke adviseur van de provincie, staan wij voor een gebiedsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: door het bij de boeren zelf na te vragen. Hoe ervaar jij het ganzenopvangbeleid? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Je kunt ons daarbij helpen.

Download de enquete, geef je mening en stuur 'm op naar j.vdmeij@live.nl.
Hartelijk dank voor je medewerking!

Enquete

Praktijkverhalen

Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland.…

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de…

Samenwerking

Veranderingen in het gebied vroegen om veel afstemming met de andere…

Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile…

Lisdodde

De lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, is niet alleen…