Lisdodde

De lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, is niet alleen decoratief, lisdodden vervullen een belangrijke rol in van het onderzoek maar het natuurlijk verbeteren van de bodem. 

Het idee is dat de plant bodemdaling helpt terug te dringen, omdat de plant deels onder water groeit. Er komt dan geen zuurstof bij het veen in de bodem, waardoor die niet meer zal dalen door oxidatie van veen. Ook onttrekt lisdodde (niet-natuurlijke) voedingsstoffen uit de bodem die de balans in de bodem verstoren, en draagt het gewas bij aan een betere waterkwaliteit. 

Juli 2019 is in Marickenland de eerste lisdodde geplant van de pilot, die in totaal ongeveer 6 hectare zal beslaan.

Samenwerkende partijen
Het onderzoek vindt plaats op het lisdodde-proefveld van het KTC in Zegveld en in veldproeven in de Krimpenerwaard. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) voert dit project uit in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, Institute for Water and Wetland Research (Radboud Universiteit Nijmegen (alleen fase 1) en Coöperatie Kennis Transfer Centrum (KTC) Zegveld. Fase 2 is begonnen in 2019 en heeft een looptijd van 2 jaar. Coördinatie ligt hij het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC). De centrale vraag is welke type lisdodde het best groeit en hoe de plant qua beheer het beste groeit. Daarom zal er flink worden geëxperimenteerd, de projectleider doet verslag in de lisdoddeblog.

Praktijkverhalen

Natuurontwikkeling Marickenland

De polder Groot-Mijdrecht krijgt een uniek natuurgebied: Marickenland.…

Programma Aanpak Veenweiden

Vanaf 2015 stimuleerde Gebiedscommissie Utrecht-West op verzoek van de…

Samenwerking

Veranderingen in het gebied vroegen om veel afstemming met de andere…

Demmerik

In de ‘wetlands’ van natuurreservaat Demmerik zijn de ooit steile…

Lisdodde

De lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, is niet alleen…